Odvodno koleno sa ispustom

>>>Odvodno koleno sa ispustom